Πάνος Μπαλατσινός

  • Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.
  • Κύρια ειδικότητα Κλασικός αθλητισμός
  • Δεύτερη ειδικότητα Τ.Ε.Φ.Α.Α. : weights & nutrition.
  • Υπεύθυνος σεμιναρίων και ιδρυτικό στέλεχος σε 5 από τις ιδωτικές σχολές fitness της Ελλάδας(Θεσ/νίκης και Αθήνας).
  • Επαγγελματίας από το 1999. Εισηγητής σε πανελλήνια συνέδρια από το 2002.
  • Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 600 άτομα στο χώρο του fitness. Δημιουργός της προπονητικής μεθόδου ‘ΤOP SET’.
  • Εμπνευστής του προγράμματος ‘ΒURN OUT’.
  • Ιδιοκτήτης αλυσίδας Personal training clubs με ονομασία “Cross Training Club- Persona Grata”.
  • Oραματιστής με στόχο την βελτίωση της εικόνας των ατόμων ως μέσο βελτίωσης της κοινωνίας.
  • Γενικός διευθυντής BASE TRAINING Αθήνας.