Άγγελος Σωφρόνης

 • Απόφοιτος του εκπαιδευτικού  φορέα  ‘STUDIO ONE’
 • Personal Trainer & Nutrition Specialist
 • Διοργανωτής Fitness Συνεδρίων
 • Ιnternational Fitness Presenter σε 8 χώρες
 • Νικητής Πανευρωπαΐκου διαγωνισμού Days for Fit 2017 (Italy)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

 • BASIC & Advance AEROBIC  & STEP (CHOREO MASTERWORK)
 • ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
 • POWER CYCLING (LEVEL 1)
 • TAE BOX – FIT BOX
 • AQUA  FITNESS
 • ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΩΡΗΣΗΣ
 • FUNCTIONAL TRAINING – BODY WEIGHT TRAINING
 • “THE CONCEPT COURSES”