Αρχική Νέα Εταιρική & κοινωνική ευθύνη

Εταιρική & κοινωνική ευθύνη

Βασικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού της X-Treme Stores είναι η βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των ανθρώπων μέσω της άσκησης και της σωστής διατροφής.

Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, η X-Treme Stores με το ανθρώπινο δυναμικό της, διατηρεί μία κοινή ευθύνη απέναντι στην Ελληνική Κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Αναλαμβάνοντας δράση σε κάθε περίπτωση που οι δυνατότητές μας το επιτρέπουν και βασιζόμενοι σε ένα συνεπές σύστημα αξιών, προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια  σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεισφέρουμε εμπράκτως σε μη κερδοσκοπικούς φορείς που στηρίζουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στον αθλητισμό, στην παιδεία, στην υγεία και στον πολιτισμό.