Η κορυφαία άσκηση για τον κορμό.
Μαζί με το μονόζυγο αποτελεί την καλύτερη και πιο αποτελεσματική άσκηση για τον κορμό και τα χέρια. Επειδή ακριβώς ο δείκτης δυσκολίας είναι υψηλότερος από του μονόζυγου, οι βυθίσεις είναι ο βασιλιάς των weights free ασκήσεων.

Είτε θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο στήθος (και ο κορμός γέρνει ελαφρά προς τα εμπρός), είτε στους τρικέφαλους και τους ώμους (όπου ο κορμός είναι ευθύς), οι βυθίσεις αυξάνουν την δύναμη και το μυϊκό διαχωρισμό όσο καμία άλλη άσκηση.